תַמִי שֵׁם-טוֹב

תַמִי שֵם טוֹב מסַפֶּרֶת: "נוֹלַדתי בישראל, בשנת 1969, לִשנֵי עוֹלים חדָשים: אִמא מִדרוֹם אַפְריקה ואַבָּא מֵעיראק. יַלדה שְלישית מִבֵּין אַרבָּעה אַחים. נוֹלַדנו וגָדַלנו בְּקִריַת אוֹנוֹ. אני כּוֹתֶבֶת סְפָרים לִילָדים וּלְנוֹעַר וגם תַסְריטים."

סִפרָה הרִאשוֹן, "רק בשביל מילי", רָאָה אוֹר בְּ-1998. אֶת סִפרָה "מַהְפֵּכַת הַתַּפּוּזִים שֶׁל מַתִּי" היא עיבְּדה לְמַחֲזֶה. תַמִי שֵם טוֹב היא כַּלַת פּרַס זְאֵב לְסִפרוּת ילָדים ונוֹעַר, פּרַס יָד וְשֵם לְמִפעָלים חינוּכִיים, פּרַס דַףדַף לְסִפרוּת ילָדים וּפרַס לֵאָה גוֹלְדְבֶּרְג.