ע. הִלֵל

(1990-1926)

המְשוֹרֵר ע. הלֵל (הִלֵל עוֹמֶר) נוֹלַד בְּקיבּוּץ מִשמַר הָעֵמֶק. שירָיו וְסיפּוּרָיו הָרִאשוֹנים הִתפַּרְסְמוּ בָּעיתוֹן 'דָבָר לִילָדים' בִּשנַת 1947. קוֹבֶץ שירֵי הַילָדים הרִאשוֹן שֶלוֹ, "בֹּקֶר טוֹב", יָצָא לָאוֹר בִּשנַת 1961. שירָיו שוֹבָבים, עַתירֵי דִמְיוֹן, הוּמוֹר וּמִשׂחקֵי לָשוֹן. רַבּים מִשירֵי הַילָדים שֶחיבֵּר עָסְקוּ בַּטֶבַע, וּבִמיוּחָד בְּבַעלֵי-חַיִים. גיבּוֹרוֹ המוּכָּר בְּיוֹתֵר הוא הדוֹד שִׂמחָה, "מין דוֹד שָׂמֵחַ שאֵינוֹ מִשתַבֵּץ בַּחַיים הרְגילים, אבָל נוֹתֵן לָהֶם טַעַם", כִּלשוֹנוֹ. על הכְּתיבָה לִילָדים אָמַר הִלֵל: "סִפְרוּת יְלָדִים היא סִפְרוּת שֶסוֹפְרים כּוֹתְבים לְעַצמָם. שֶהֲרֵי הַיַלדוּת אֵלוּ החֲדרָים וְאוּלַי הָאַרמוֹנוֹת שֶאנַחנוּ מִשתַדְלים לַחְזוֹר וּלְהִתגַנֵב אֲלֵיהֶם וְלֵיהָנוֹת מֵהֶם הֲנָאָה מְחוּדֶשֶת כִּמְבוּגָרים." 

סוג תצוגה
מיין לפי
מציג יצירות בעמוד