מַעשֶׂה בְּחַייט

מסַפּרים שרַבּי אֱלימֶלֶך מליזֶ'נְסְק אמר לַחסידים שלו: "רצונכם לִראות איך מִתפַּללים תפילת יום כיפּוּר? לְכו לִקצֵה הָעיר, לבֵיתו של החַייט, וּרְאו איך מִתפַּלל יהודי." הרַבּי אומר, החסידים עושׂים. הָלכו החסידים לבֵיתו של החַייט והִסתַכּלו מֵהחַלון, והִנֵה הם רואים את החַייט וּבֵני בֵּיתו מִתפַּללים תפילה פּשוּטה כְּדֶרך החַייטים הפּשוּטים. אַחַר כָּך עוֹרכים אֶת השוּלחן וּבָאים בְּבִגדֵי חג, השוּלחן מָלא בָּכל טוּב, והם אוֹכלים הכּול...
שכבות גיל: כיתה ג , כיתה ד

מסַפּרים שרַבּי אֱלימֶלֶך מליזֶ'נְסְק אמר לַחסידים שלו: "רצונכם לִראות איך מִתפַּללים תפילת יום כיפּוּר? לְכו לִקצֵה הָעיר, לבֵיתו של החַייט, וּרְאו איך מִתפַּלל יהודי." הרַבּי אומר, החסידים עושׂים. הָלכו החסידים לבֵיתו של החַייט והִסתַכּלו מֵהחַלון, והִנֵה הם רואים את החַייט וּבֵני בֵּיתו מִתפַּללים תפילה פּשוּטה כְּדֶרך החַייטים הפּשוּטים. אַחַר כָּך עוֹרכים אֶת השוּלחן וּבָאים בְּבִגדֵי חג, השוּלחן מָלא בָּכל טוּב, והם אוֹכלים הכּול...
סיפּוּר זה, המוֹפיעַ בגִרסָאות שוֹנות, מַטרָתו להַראות כּי תפילה פּשוּטה היוֹצֵאת מִן הלֵב, היא התפילה האמיתית.

מסַפּרים שרַבּי אֱלימֶלֶך מליזֶ'נְסְק אמר לַחסידים שלו: "רצונכם לִראות איך מִתפַּללים תפילת יום כיפּוּר? לְכו לִקצֵה הָעיר, לבֵיתו של החַייט, וּרְאו איך מִתפַּלל יהודי." הרַבּי אומר, החסידים עושׂים. הָלכו החסידים לבֵיתו של החַייט והִסתַכּלו מֵהחַלון, והִנֵה הם רואים את החַייט וּבֵני בֵּיתו מִתפַּללים תפילה פּשוּטה כְּדֶרך החַייטים הפּשוּטים. אַחַר כָּך עוֹרכים אֶת השוּלחן וּבָאים בְּבִגדֵי חג, השוּלחן מָלא בָּכל טוּב, והם אוֹכלים הכּול...
סיפּוּר זה, המוֹפיעַ בגִרסָאות שוֹנות, מַטרָתו להַראות כּי תפילה פּשוּטה היוֹצֵאת מִן הלֵב, היא התפילה האמיתית.

פרטי היצירה
סוג היצירה מן המקורות
חגים מועדים ועונות חגי תשרי
הוספת סקירה
  • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
  • גרוע
  • מעולה
פרטי היצירה
סוג היצירה מן המקורות
חגים מועדים ועונות חגי תשרי
תגיות מוצר