חוֹנִי הַמְעַגֵל

חוֹנִי הַמְעַגֵל הָיָה צַדיק וְאיש מוֹפֵת שֶחַי בַּמֵאָה הרִאשוֹנה לִפנֵי הַסְפִירה. על פִּי המִשנָה הָיתה לחוֹנִי היְכוֹלֶת לְהָביא לְכָך שתְפילוֹתָיו יִתקַיימוּ. בַּתַלמוּד הבַּבְלי מְצוּיֶנֶת גם גְדוּלָתוֹ בַּתוֹרה – הוּא הָיה מְתָרֵץ כּל קוּשיָה שהִקְשוּ לוֹ בְּבֵית המִדרָש. המִשנָה מְסַפֶּרֶת שֶבִּשנַת בַּצוֹרֶת נִתבַּקֵש חוֹנִי לְהִתפַּלֵל כְּדֵי שיֵרדוּ גְשָמים, וּכְשֶלא נֶעֱנתָה תְפילָתו, הִקיף עַצמו בְּמַעגָל ונִשבַּע שלא יֵצֵא מִתוֹכו עַד שיֵרֵד הגֶשֶם.
יוצר: אנונימי
שכבות גיל: כיתה ג , כיתה ד

חוֹנִי הַמְעַגֵל הָיָה צַדיק וְאיש מוֹפֵת שֶחַי בַּמֵאָה הרִאשוֹנה לִפנֵי הַסְפִירה.

על פִּי המִשנָה הָיתה לחוֹנִי היְכוֹלֶת לְהָביא לְכָך שתְפילוֹתָיו יִתקַיימוּ. בַּתַלמוּד הבַּבְלי מְצוּיֶנֶת גם גְדוּלָתוֹ בַּתוֹרה – הוּא הָיה מְתָרֵץ כּל קוּשיָה שהִקְשוּ לוֹ בְּבֵית המִדרָש.

המִשנָה מְסַפֶּרֶת שֶבִּשנַת בַּצוֹרֶת נִתבַּקֵש חוֹנִי לְהִתפַּלֵל כְּדֵי שיֵרדוּ גְשָמים, וּכְשֶלא נֶעֱנתָה תְפילָתו, הִקיף עַצמו בְּמַעגָל ונִשבַּע שלא יֵצֵא מִתוֹכו עַד שיֵרֵד הגֶשֶם. לְבַסוֹף הֵחֵל לָרֶדֶת גֶשֶם עַז כָּל כָּך שהוא נֶאֱלַץ לְהתפַּלֵל לְהַפסָקַת הגְשָמים

סיפּוּרוֹ של חוֹנִי מֵעיד על האֱמוּנה בְּכוֹחוֹ של הצַדִיק.

חוֹנִי הַמְעַגֵל הָיָה צַדיק וְאיש מוֹפֵת שֶחַי בַּמֵאָה הרִאשוֹנה לִפנֵי הַסְפִירה.

על פִּי המִשנָה הָיתה לחוֹנִי היְכוֹלֶת לְהָביא לְכָך שתְפילוֹתָיו יִתקַיימוּ. בַּתַלמוּד הבַּבְלי מְצוּיֶנֶת גם גְדוּלָתוֹ בַּתוֹרה – הוּא הָיה מְתָרֵץ כּל קוּשיָה שהִקְשוּ לוֹ בְּבֵית המִדרָש.

המִשנָה מְסַפֶּרֶת שֶבִּשנַת בַּצוֹרֶת נִתבַּקֵש חוֹנִי לְהִתפַּלֵל כְּדֵי שיֵרדוּ גְשָמים, וּכְשֶלא נֶעֱנתָה תְפילָתו, הִקיף עַצמו בְּמַעגָל ונִשבַּע שלא יֵצֵא מִתוֹכו עַד שיֵרֵד הגֶשֶם. לְבַסוֹף הֵחֵל לָרֶדֶת גֶשֶם עַז כָּל כָּך שהוא נֶאֱלַץ לְהתפַּלֵל לְהַפסָקַת הגְשָמים

סיפּוּרוֹ של חוֹנִי מֵעיד על האֱמוּנה בְּכוֹחוֹ של הצַדִיק.

פרטי היצירה
סוג היצירה מן המקורות
חגים מועדים ועונות חורף
הוספת סקירה
  • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
  • גרוע
  • מעולה
פרטי היצירה
סוג היצירה מן המקורות
חגים מועדים ועונות חורף
תגיות מוצר