הָאַחִים גְרִים

הָאַחים יַקוֹבּ (1865-1785) וּוִילְהֶלְם (1859-1786) גְרים נוֹלדוּ בָּעיר הָנַאוּ שֶבְּגֶרמַניָה, שְנַיים מִבֵּין תִשעה אַחים. הם שיתְפוּ יַחַד פְּעוּלה רוֹב שְנוֹת חַיֵיהֶם. יַקוֹבּ היה טיפּוּס לַמדָני, וְאִילוּ וילְהֶלְם נוֹדַע כְּאָדָם חַבְרוּתִי ואוֹהֵב אָמָנוּת. בִּשְנַת 1806 הם הֵחֵלוּ בְּמָה שֶהָיָה לְמִפעַל חַיֵיהֶם הֶחָשוּב בְּיוֹתֵר – איסוּף וְתיעוּד של מַעֲשִׂיוֹת עֲמָמִיוֹת לְשֵם מֶחקַר הִתפַּתחוּת השָׂפָה הגֶרמָנית.

מַרבִּית המַעֲשִׂיוֹת הָאֵלוּ עָבְרוּ בְּעַל-פֶּה  מִדוֹר לְדוֹר, וְכָך נִשתַמְרוּ בַּתַרבּוּת העֲמָמִית. צֶמֶד האַחים ליקְטוּ מִפִּי אנָשים אֶת הסיפּוּרים בַּגִרְסָאוֹת השוֹנוֹת שֶלָהם, והֶעֱלוּ אותם על הכְּתָב תוֹך כְּדֵי עֲריכָתָם מֵחָדָש, עיבּוּדָם וְהוֹסָפַת מַרכִּיבִים מִן הַתַרבּוּת הגֶרמָנית.

בֵּין אַגָדות הָאַחִים גְרים היְדוּעוֹת בְּיוֹתֵר נִמְנוֹת: "הַיְּפֵהפִיָּה הַנִּרְדֶּמֶת", "סִינְדֶּרֶלָה", "הֶנְזֶל וּגְרֶטֶל", "כִּפָּה אֲדֻמָּה" וְעוֹד.