אֵל חַי יִפְתַּח אוֹצְרוֹת שָׁמַיִם

פִּיוּט זה שרים בקהילות הספָרדִיות כחֵלק מפִּיוּטֵי "תיקוּן הגֶשם" בשִׂמחת תורה. המשוֹרר מבַקש גִשמֵי בְּרָכה בִּזכוּת צִדקַת אָבות. הוא מקַשר לכל אֶחד ממנהיגי העם מַעשֶׂה או סיפּוּר הקשוּר במַים. בַּבַּית האחרון מִסתַמֶכת בַּקָשתו על מוריד הגֶשם עצמו – הקָדוש בָּרוך הוא.
שכבות גיל: כיתה ה , כיתה ו

פִּיוּט זה שרים בקהילות הספָרדִיות כחֵלק מפִּיוּטֵי "תיקוּן הגֶשם" בשִׂמחת תורה.

המשוֹרר מבַקש גִשמֵי בְּרָכה בִּזכוּת צִדקַת אָבות. הוא מקַשר לכל אֶחד ממנהיגי העם מַעשֶׂה או סיפּוּר הקשוּר במַים. בַּבַּית האחרון מִסתַמֶכת בַּקָשתו על מוריד הגֶשם עצמו – הקָדוש בָּרוך הוא, שהוציא מַים מן הסֶלע בַּמִדבָּר, כדימוּי רב עוֹצמה ליכולתו של הבּוֹרא להעניק מַים וּבְרָכה לָעולם.

 

 

פִּיוּט זה שרים בקהילות הספָרדִיות כחֵלק מפִּיוּטֵי "תיקוּן הגֶשם" בשִׂמחת תורה.

המשוֹרר מבַקש גִשמֵי בְּרָכה בִּזכוּת צִדקַת אָבות. הוא מקַשר לכל אֶחד ממנהיגי העם מַעשֶׂה או סיפּוּר הקשוּר במַים. בַּבַּית האחרון מִסתַמֶכת בַּקָשתו על מוריד הגֶשם עצמו – הקָדוש בָּרוך הוא, שהוציא מַים מן הסֶלע בַּמִדבָּר, כדימוּי רב עוֹצמה ליכולתו של הבּוֹרא להעניק מַים וּבְרָכה לָעולם.

 

 

פרטי היצירה
סוג היצירה מן המקורות
חגים מועדים ועונות חגי תשרי
הוספת סקירה
  • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
  • גרוע
  • מעולה
פרטי היצירה
סוג היצירה מן המקורות
חגים מועדים ועונות חגי תשרי
תגיות מוצר