אִינָה עָפָה עִם הַצִּפּוֹרִים

לַדוֹדה אִינָה, שְכֶנתוֹ של אַלוֹן, יש פּינַת הַאֲכָלָה לְציפּוֹרים, והוא אוהֵב לְבַקֵר בְּבֵיתָה וְלַעזוֹר לה. אַבָּא של גַלית, היַלדָה שאַלוֹן אוהֵב, מְאַיֵים לִסגוֹר אֶת פּינַת הַהַאֲכָלָה, כּי הציפּוֹרים מְלַכְלכוֹת את הדֶשֶא ואֶת שׂיחֵי הוורָדים האהוּבים שֶלו. האִם יַצליחַ אַלוֹן לְהַעֲביר את רוֹעַ הגְזֵרה?
הוצאה לאור: הקיבוץ המאוחד
שכבות גיל: כיתה ג , כיתה ד

לַדוֹדה אִינָה, שְכֶנתוֹ של אַלוֹן, יש פּינַת הַאֲכָלָה לְציפּוֹרים, והוא אוהֵב לְבַקֵר בְּבֵיתָה וְלַעזוֹר לה. אַבָּא של גַלית, היַלדָה שאַלוֹן אוהֵב, מְאַיֵים לִסגוֹר אֶת פּינַת הַהַאֲכָלָה, כּי הציפּוֹרים מְלַכְלכוֹת את הדֶשֶא ואֶת שׂיחֵי הוורָדים האהוּבים שֶלו. האִם יַצליחַ אַלוֹן לְהַעֲביר את רוֹעַ הגְזֵרה? האִם יְדַבֵּר סוֹף סוֹף עִם גַלית ויגַיֵיס אותה לְעֶזרָתוֹ? אֵיך יִשתַנֶה מַעֲמָדוֹ בַּכּיתָה אִם יַקדימוּ הצוּפִיוֹת לַחְזוֹר לְחַלוֹן הציפּוֹרים? לְאָן נָשׂאוּ הציפּוֹרים את דוֹדָה אִינָה? וּמה עושֶׂה פֶּרַח הִיבִּיסְקוּס מִבַּד אָדוֹם על חַלוֹנוֹ של אַלוֹן? תשוּבוֹת על שְאֵלות אֵלוּ תְקַבּלוּ כּשֶתִקְראוּ את הסֵפֶר המְרַגֵש הַזֶה.

.יצא לאור בשנת 1999, תשנ"ט

לַדוֹדה אִינָה, שְכֶנתוֹ של אַלוֹן, יש פּינַת הַאֲכָלָה לְציפּוֹרים, והוא אוהֵב לְבַקֵר בְּבֵיתָה וְלַעזוֹר לה. אַבָּא של גַלית, היַלדָה שאַלוֹן אוהֵב, מְאַיֵים לִסגוֹר אֶת פּינַת הַהַאֲכָלָה, כּי הציפּוֹרים מְלַכְלכוֹת את הדֶשֶא ואֶת שׂיחֵי הוורָדים האהוּבים שֶלו. האִם יַצליחַ אַלוֹן לְהַעֲביר את רוֹעַ הגְזֵרה? האִם יְדַבֵּר סוֹף סוֹף עִם גַלית ויגַיֵיס אותה לְעֶזרָתוֹ? אֵיך יִשתַנֶה מַעֲמָדוֹ בַּכּיתָה אִם יַקדימוּ הצוּפִיוֹת לַחְזוֹר לְחַלוֹן הציפּוֹרים? לְאָן נָשׂאוּ הציפּוֹרים את דוֹדָה אִינָה? וּמה עושֶׂה פֶּרַח הִיבִּיסְקוּס מִבַּד אָדוֹם על חַלוֹנוֹ של אַלוֹן? תשוּבוֹת על שְאֵלות אֵלוּ תְקַבּלוּ כּשֶתִקְראוּ את הסֵפֶר המְרַגֵש הַזֶה.

.יצא לאור בשנת 1999, תשנ"ט

פרטי היצירה
סוג היצירה סיפור
נושאים בית ומשפחה
הוספת סקירה
  • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
  • גרוע
  • מעולה
פרטי היצירה
סוג היצירה סיפור
נושאים בית ומשפחה