אגַרטלֵי הבּדוֹלַח

"יום אֶחד קיבֵּל מֶלך אַשוּר מִנחָה מִידידוֹ בַּמֶרחקים: עֶשׂרים אגַרטלֵי בּדוֹלַח [זְכוּכית יְקָרה]. והיו האגַרטָלים מְלֶאכֶת מַחשֶבֶת, עַין לא ראתה כַּפּיתוּחים המוּפלָאים שפּוּתחו בְּדוֹפנוֹתֵיהֶם בְּיַד אוּמָן.
הוצאה לאור: הוצאת מעלות
שכבות גיל: כיתה ג , כיתה ד

"יום אֶחד קיבֵּל מֶלך אַשוּר מִנחָה מִידידוֹ בַּמֶרחקים: עֶשׂרים אגַרטלֵי בּדוֹלַח [זְכוּכית יְקָרה]. והיו האגַרטָלים מְלֶאכֶת מַחשֶבֶת, עַין לא ראתה כַּפּיתוּחים המוּפלָאים שפּוּתחו בְּדוֹפנוֹתֵיהֶם בְּיַד אוּמָן. ציווה המֶלך לְפַנוֹת חֶדר מיוּחָד בְּגַנזַכָּיו [מַרתְפָיו], וּמְשָרֵת אֶחד הוּפקַד על האגַרטָלים, לְנַקוֹת מִדֵי יום בְּיוֹמוֹ וְלִשמוֹר עלֵיהֶם כְּעַל בָּבַת עֵינוֹ."

אבָל אַחַד האגַרטָלים נִשבַּר לִרְסיסים, והמֶלך ציווה לִכְרוֹת אֶת רֹאשוֹ של המְשָרֵת.

אֵיך ניצַל המְשָרֵת האוּמלָל מִגְזַר דינוֹ? – קִראוּ בְּעַצמכֶם בָּאַגָדה הָעמָמִית שֶעיבֵּד בִּנְיָמִין טֶנֶא.

יצא לאור בשנת 1974, תשל"ד.

"יום אֶחד קיבֵּל מֶלך אַשוּר מִנחָה מִידידוֹ בַּמֶרחקים: עֶשׂרים אגַרטלֵי בּדוֹלַח [זְכוּכית יְקָרה]. והיו האגַרטָלים מְלֶאכֶת מַחשֶבֶת, עַין לא ראתה כַּפּיתוּחים המוּפלָאים שפּוּתחו בְּדוֹפנוֹתֵיהֶם בְּיַד אוּמָן. ציווה המֶלך לְפַנוֹת חֶדר מיוּחָד בְּגַנזַכָּיו [מַרתְפָיו], וּמְשָרֵת אֶחד הוּפקַד על האגַרטָלים, לְנַקוֹת מִדֵי יום בְּיוֹמוֹ וְלִשמוֹר עלֵיהֶם כְּעַל בָּבַת עֵינוֹ."

אבָל אַחַד האגַרטָלים נִשבַּר לִרְסיסים, והמֶלך ציווה לִכְרוֹת אֶת רֹאשוֹ של המְשָרֵת.

אֵיך ניצַל המְשָרֵת האוּמלָל מִגְזַר דינוֹ? – קִראוּ בְּעַצמכֶם בָּאַגָדה הָעמָמִית שֶעיבֵּד בִּנְיָמִין טֶנֶא.

יצא לאור בשנת 1974, תשל"ד.

פרטי היצירה
סוג היצירה סיפור
נושאים חוכמה מוסר ואגדה
הוספת סקירה
  • רק לקוחות רשומים יכולים לכתוב סקירות
  • גרוע
  • מעולה
פרטי היצירה
סוג היצירה סיפור
נושאים חוכמה מוסר ואגדה
תגיות מוצר