אברהם אִבּן עזרא

(1165-1090)

ר' אברהם אִבּן עזרא (הראב״ע) נולד בטוּדֶלה והיה יוצר רבגוני – פייטן ומשורר, פרשן המקרא ומומחה לדקדוק עברי, מתמטיקאי ואיש מדע. את עיקר שירתו כתב בספרד, ונחשב לאחרון הפייטנים הגדולים של שירת הקודש. גם שירת החול שלו מסמלת "את קץ העידן הקלאסי" של שירת ספרד. את פרסומו לדורות קנה אִבּן עזרא דווקא בזכות פעילותו מחוץ לספרד מולדתו – פרשנות המקרא שכתב בשנות נדודיו. מאחר שנדד במשך רוב חייו הבוגרים בקהילות היהודים מחוץ לספרד, כתב את כל יצירותיו בעברית. אִבּן עזרא נחשב לגדול אנשי המדע היהודים שפעלו בימי הביניים המוקדמים.